Terapie SRT a emoční odblok

Terapie je založena na principu napojení (nacítění) na klienta. Při terapii si povídáme a já prostřednictvím svých schopností (intuice, vnitřního vidění) hledám příčinu potíží, mohou to být negativní přesvědčení a vzorce (z dětství, dospívání, práce, minulých životů), energetické blokády v meridiánech, fyzické zátěže, jako jsou parazité, bakterie, viry, plísně, překyselení či zakovení organismu, nedostatek vitamínů a minerálů.
NEMOCE= NEZPRACOVANÉ EMOCE

Při terapiích používám jako doplněk pro dotestování potíží, soubor desítek tabulek a kyvadlo.

PŘOČ JE NUTNÉ ODSTRANIT NEGATIVNÍ EMOCE

Emoce mají tu schopnost, že se ukládají do našich orgánů a do naší aury a tam způsobují problémy, jako jsou chronické bolesti, záněty, deprese, úzkosti, nechuť do života, alergie a mnoho dalších. Testuji negativní uložené emoce ve všech úrovních, jako je vědomí, podvědomí, nevědomí, DNA, aura a přetransformuji je na pozitivní přesvědčení, jako je zdraví, štěstí, radost ze života a láska.
Můžete si představit emoce jako tmavý mrak ve vašem těle, není vidět pouhým okem, ale způsobuje člověku nemalé potíže. Velikost zátěže se pak liší dle délky přetížení člověka například dlouhodobým nadměrných stresem.

PŘOČ JE STRES TAK NEBEZPEČNÝ

V první řadě ho nevidíme, jen ho můžeme cítit. Většinou začíná pozvolna a my si zvykáme, že je naší součástí. Když tento tlak trvá delší dobu, začneme se cítit přetíženi, podrážděni, nic nás nebaví, nemáme tu správnou chuť do života.
Možná znáte z vlastní zkušenosti, že už jste vydrželi lecos a když pak nastalo dlouho očekávané volno, onemocněli jste. To je velmi častá situace, naše tělo má totiž mnoho mechanismů, jak nás udržet v chodu, v chodu nás mnohdy drží náš mozek, myšlenka toho, že prostě do práce musím, o děti se postarat musím. Když polevíme, mozek vypne a dlouho kumulovaná zátěž se projeví v podobě nemoci.
Dalším častým příkladem emočního zatížení jsou chronické potíže, v podstatě stále trvající zvládnutelný zdravotní problém. Například chronická rýma, kašel, gynekologický zánět, zánět močových cest.

CO VÁM MŮŽE PŘINÉST TERAPIE

95 % klientů cítí okamžitou úlevu, mezi další příznivé účinky patří klidný spánek, u které ho odpočinete a získáte energii. Což je velmi důležité pro jakýkoliv léčebný proces.
Terapie je pro klienta nenáročná a pohodlná, není nutné absolvovat žádné cviky, ad. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Což se v podstatě děje tím, že přijde na léčení. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo, mrazení, vibrace, případně další. Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, odcházející karmy, kterou klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikli mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A je to důležitý krok k tomu, aby se staré problémy už nevracely.

DÉLKA TERAPIE

Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 90 až 120 minut. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.

CO JE MOŽNÉ TOUTO METODOU ŘEŠIT

Pokud jsou potíže způsobeny stresem a jinými negativními emocemi, tak může pomoci při jakýchkoliv potíží fyzického i psychického charakteru. Uvede zde několik z nich:

- problematické vztahy,
- problémy v práci - napětí, stres, konflikty,
- problémy s penězi,
- jakékoliv zdravotní potíže, tak kde klasická medicína nic neodhalí,
- psychické problémy a traumata,
- chronická onemocnění,
- únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
- stavy úzkosti, fobie a deprese
- vady řeči způsobené psychickým traumatem
- alergie, jako například potravinová alergie, senná rýma, astma,
- nevyrovnání se s odchodem blízké osoby,
- noční můry,
- bloky a negativní zkušenosti z minulých životů,
- čištění aury,
- zablokované čakry,
- přivtělené duše,
- geopatogenní zóny ve vašem bytě a nebo pracovišti
- energetické čištění rostlin, zvířat i předmětů
- máte vše a přitom se necítíte šťastní.

Emoční odblok

 

Vnímání reality je výsledkem našich myšlenek!

Co je emoční odblok

Když dva lidé prožívají tutéž situaci, každý z ní má jiné prožitky. Někdo je nadšený, druhý zklamaný. Důvodem jsou emoce, které se danými prožitky spouští.

Jak k tomu dochází?

V našem mozku a energetickém poli se určitý prožitek spojuje se specifickou emocí, která pochází z dětství, dospívání, dospělosti, minulých životů, lůna, či z narození. Proto co člověk to jiný názor na stejnou věc. Je to o zkušenostech, které jsme získali.

Za vším jsou emoce uložené ve velké míře z našeho dětství a dospívání. Májí na nás vliv naše prožitky, informace obdržené od rodičů, kteří jsou v období dětství naším velikým vzorem a doslova, vše co říkají je pro nás svaté. Proto později žijeme podobně jako naše rodina. Říka se, že je to vliv DNA. Ano. DNA jsou informace, uložené a převzaté od předků. Jde to ale změnit.

Výrazně nás ovlivňují média (televize, rádio, sociální sítě. Dále lidé v našem okolí a jejich názory. Jsme jako houba na informace. Vše nahráváme, minimálně do podvědomí. A pak doma sedíme a říkáme si. Co se děje, měla bych být spokojená, vše je v pořádku, tak proč se cítím nesvá. Mohou to být emoce spojené s prožitky

Mimo jiné si sebou neseme informace i z minulých životů. Věřte, či nevěřte. Je to opravdu tak. Často mi lidé dávají otázku. Proč, právě já? Vždyť jsem nic špatného neudělal, tak proč? Vlivem může být právě minulý život, který si opravdu většina lidí naprosto neuvědomuje.

Postup odbloku negativních emocí

- Budeme si povídat a postupně budeme přicházet na vzorce, které vás ovlivňují.
- Pak zjistím, kde je máte uložené (podvědomí, nevědomí, ad.).
- Při odbloku budu řešit vaší minulost a zjistím v jakém věku, jste ke vzorcům přišli.
- Prostřednictvím svých schopností a vašeho uvědomění, dojde k odblokování.
- Pak budeme moci nastavit nové pozitivní emoční vzorce. Provede se takzvaná transformace

95 % klientů pociťuje okamžitou úlevu již po první terapii.