Éterická těla

 

Každý člověk má kromě svého fyzického těla, ještě těla jemnohmotná, která jsou součástí jeho existence, ale vzhledem k vysoké vibraci těchto těl je možné tato registrovat pouze formou nadsmyslového vnímání, kterým je v současné době obdařeno pouze pár vyvolených. Neznamená to ovšem, že člověk, který se duchovně vyvíjí, nemá možnost tuto ztracenou schopnost získat. Dá se totiž pravidelným nácvikem vidění aury natrénovat a také zasvěcování do vyšších stupňů Reiki nám z důvodů zvýšení vibraci našeho fyzického těla časem umožňuje tuto ztracenou vlastnost opět obnovit. Při zasvěcení Mistr Reiki aktivuje horní čtyři čakry, které se více otevřou a začnou po zasvěcení přijímat více energie. Tím dojde ke zvýšení vibrací těla fyzického a zasvěcenec začíná vnímat podstatně více zpočátku příznaky, později skutečnou existenci jemnohmotného světa a tím i vnímání aury a jemnohmotných těl. Poslední éterické tělo je od toho fyzického vzdáleno cca kolem 1 metru.

1. Éterické tělo

Rozšiřuje se nad fyzické tělo na vzdálennost 0,8-5 cm:Barva tohoto těla se pohybuje od světle modré k šedé, přičemž světle modrá je znakem vyššího duchovního růstu, jak šedá. Taktéž čakry tohoto těla mají barvu, která je totožná s barvou tohoto těla.

2. Emocionální tělo

Jak název napovídá, toto tělo ukládá veškeré emoční pocity, jako je láska, vzrušení, radost, vztek aj. Rozšiřuje se již do vzdálenosti 2,5-7,5 cm od těla a proniká hustšími těly, které obklopuje. Ukládání všech emocí je vlastně energetická archivace, která nás provází ve všech inkarnacích, odchází v okamžiku fyzické smrti s duší jedince a vrací se zpět vlastně jako nevyřízená výzva duše k dalšímu zpracování a stává se vlastně programem duše, který se musí vyřešit.

3. Mentální tělo

Je v pořadí třetí vrstvou a je od těla vzdáleno 7,5-20 cm. V tomto těle se ukládají naše myšlenkové formy v podobě barev. Čím jasnější je myšlenka, tím jasnější je barevná myšlenková forma, která k ní patří. Často opakované myšlenky se stávají dobře organizovanou silou, mající velkou moc. Taktéž tyto formy se ukládají a reinkarnují do nové existence fyzického těla a to až do té doby, dokud si člověk svůj životní program nevyřeší.

4. Astrální úroveň (duchovní tělo)

Je vzdáleno 30-45 cm od těla. Na podvědomé bázi i laici registrují barvy tohoto těla, které má většinu barvy růžové. Je to možné zaregistrovat u zamilovaných lidí. Když se mezi lidmi vytvoří vztah, z čaker vyrůstají provázky, které se vzájemně spojují a to na všech úrovních aurických těl. Čím delší vztah, tím více provázků se vytvoří. Když vztah skončí, provázky se přetrhnou, což někdy způsobí hodně bolesti. Z toho vyplývá, že většina vztahů probíhá na astrální úrovni. Patrně Vám může začínat svítat, že vztahy z minulých životů, uložené v astrálním těle, se promítají často v přítomném životě, v horším případě ve formě vztahových trojúhelníků.

5. Tělo éterických předloh

Je pátým aurickým tělem a je vzdáleno od těla 30-60 cm. Je to úroveň, kde se zvuk zhmotňuje, takže v této vrstvě probíhá nejlépe léčení formou zvuku. Také aktivace čaker, kterou můžeme provádět lusknutím palce a prostředníku o sebe, je pravděpodobně v této vzdálenosti nejúčinnější.

6. Nebeské tělo

Je to šestá úroveň spirituálního plánu a je vzdáleno od fyz. těla 60-82 cm. Je to úroveň, která nám umožňuje prožívat extáze, dosažené formou meditace, kdy začínáme splývat s celým vesmírem a s Bohem.

7. Kauzální tělo

Rozkládá se ve vzdálenosti 75-105 cm. Když člověk pozvedne úroveň na toto vědomí, pozná, že je zajedno s tvůrcem. Toto tělo má tvar vejce a obsahuje všechna těla sdružená s inkarnací. Vnější obal tohoto vejce tvoří skořápka o tloušťce 0,8-1,2 cm a je velmi odolná vůči vnějším vlivům. Toto tělo obsahuje kompletní božský plán duše pro danou inkarnaci.

Existují ještě další těla nad tímto, která obsahují kosmický plán a přesahují v současné době možnost vnímání těchto těl a možného popisu. Dle testování mého mistra pokračují tato těla podstatně dál, až se sloučí v jedno tělo se všemi těly obyvatel planety Země. Děje se to však pouze u několika vyvolených, kteří dosáhnou takového poznání a je to asi nejvyšší vrchol duchovního růstu, kterého může člověk na zemi dosáhnout.