Čakry

 

Jedná se energetické vírky o průměru až 15 cm. Existuje sedm základních čaker. K jedotlivým čakrám přísluší nejen orgány, ale také naše vlastnosti, či emoce, barvy a živly. Rozmístění sedmi hlavních čaker koresponduje s hlavními nervovými pleteněmi.

1. čakra - kořenová

Kde se nachází
Nachází se mezi mezi řití a pohlavními orgány. Je spojena s kostrčí a otvírá se směrem dolů.

Vlastnosti
- emoce - síla prosadit se,
- radost se života,
- zodpovědnost za sebe,
- nový začátek,
- výdrž, vlastnictví,
- smyslové požitky, sexuální síla,
- nevědomé fixace, pevnost.

Nemoce z nedostatečné funkce
- zácpa,
- hemoroidy,
- tlusté střevo,
- kolitida, průjem, crohnova nemoc,
- chladné neprokrvené prsty na nohou a rukou,
- močení - močový měchýr,
- kyčelní klouby,
- vysoký a nízký krevní tlak,
- impotence, vaginismus,
- deformace chodidel.

Základní princip
Tělesná vůle být (jako protipól duchovní vůle být v sedmé čakře). Postavení ve společnosti, stupeň kulturnosti, rodinné vztahy.

Funkce
První základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Předvádí kosmické energie na tělesně pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energií. Tudy máme kontakt s „duchem Matky Země“, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí.
První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní. Zde začínají také tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje: První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Disharmonická funkce
Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybíjí nevhodným způsobem – většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Tak vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Tvoje cítění je hrubé a máš tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb.

Nedostatečná funkce
Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tvoje tělesná konstituce velmi slabá a máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Mnoho věcí v životě ti dělá starosti, pocity nejistoty znáš velmi dobře. Možná máš také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo se cítíš „ne zcela přítomen“. Nepřipadá ti snadné vyrovnat se s požadavky života, často ti chybí síla prosadit se a stabilita. Proto ti život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost. Stále toužíš po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný.

Drahokamy
- achát,
- hematit,
- krvavý jaspis,
- granát,
- rubín

2. čakra - sexuální

Kde se nachází
Nachází se nad pohlavními orgány. Je spojena s křížovou kostí (lat. os sacrum) a otvírá se směrem dopředu a dozadu.

Vlastnosti
- tvořivost,
- plodnost,
- citlivost,
- smyslnost,
- umělecké cítění,
- partnerské vztahy,
- schopnost očisty,
- první forma komunikace – komunikace na emotivní úrovni

Nemoce z nedostatečné funkce
- onemocnění tračníku,
- menstruační cyklus (silné menstruační krvácení, vynechání menstruace),
- premenstruální syndrom,
- děložní fybroid, cysty na vaječníkách,
- endometrióza,
- mužské rozmnožovací ústrojí,
- nemoci varlat a prostaty.

Základní princip
Tvořivé rozmnožování bytí, vztah k jídlu, podléhání hněvu, zvládání sexuálních chtíčů.

Funkce
- Centrum původních, nefiltrovaných emocí.
- Sexuální energie a tvořivých sil.
- Element vody, ze kterého povstává vše živé a který v astrologii odpovídá emocím.
- Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život.
- Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou.
- Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání.
- Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodící síly.
- U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života.
- U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život.
- Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví.
- Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Disharmonická funkce
Při jednostranné dominance nebo chybné funkci této čakry krouží tvoje myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem bazíš si chceš také přivlastnit, aniž bys přemýšlel o následcích. Zároveň ti může být vysloveně zatěžko otevřeně brát a dávat. Máš tendenci se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy.

Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už tvoji rodiče potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a tobě chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnost. Následkem toho se stalo, že jsi v této oblasti zcela „zatáhnul své antény“. V pubertě jsi potom veškerou na venek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její „úspěšné“ potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život ti připadá smutný a málo cenný.

Drahokamy
- karneol,
- měsíční kámen,

3. čakra - solar

Kde se nachází
Je přibližně dva prsty nad pupkem. Otevírá se směrem dopředu a dozadu.

Vlastnosti
- snaha po společenském postavení,
- uznání a moci,
- pozitivní poměr k životu,
- ovládnutí emocí na intelektové úrovni,
- komunikace s okolím,
- schopnost učit,
- uvolněné extrovertní chování,
- moudrost a celistvost,
- energie, aktivita, prosazování vlastní osobnosti.

Nemoce z nedostatečné funkce
- cukrovka,
- zánět slinivky břišní,
- nemoci jater,
- žlučové kameny,
- peptický vřed,
- dvanácterníkový vřed,
- žaludeční vřed, kýla a jícnový reflux, celiakie.

Základní princip
Utváření bytí, síla přitažlivosti, sídlo emocí, podléhání depresím, poddávání se lenosti, aktivita - pasivita.

Funkce
Třetí čakra má komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění.
Čakra solaru představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb. Důležitým úkolem této čakry je také očisťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě.
Čakrou solaru vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontování s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí – čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.

Disharmonická funkce
Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíš, že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsi v dětství a v dospívání zažil málo uznání. Proto sis nemohl vyvinout skutečnou sebeúctu a potvrzení sebe sama, kterého se ti vnitřně nedostávalo, teď hledáš ve vnějším životě. Přitom vyvíjíš enormní aktivitu, kterou se pokoušíš překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí ti vnitřní uvolněnost, připadá ti obtížné „vypřáhnout“ a uvolnit se. Postoj, že všechno „jde“, vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se tvoje emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví tě, aniž jsi schopen je usměrnit vhodným směrem. Také lehce „vybouchneš“ a ve tvé předrážděnosti se projevuje všechno to množství hněvu, které jsi během času polykal, aniž bys ho zpracovával. Nakonec musíš zjistit, že ti pouhá snaha po vnějším bohatství a uznání nemůže dát trvalou spokojenost.

Nedostatečná funkce
S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíš často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání.
Svobodný rozvoj tvé osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen. Ze strachu, abys neztratil uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsi zcela potlačoval své vlastní pocity a spolykal při tom příliš mnoho, než abys to dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar plexu a bere sílu a spontánnosti tvým přáním a tvému jednání. V obtížných situacích máš houpavý pocit v žaludku nebo jsi tak nervózní, že je tvoje jednání těkavé a nesouvislé.
Nejraději by ses před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky ti nahánějí strach a trpíš pocitem, že na životní boj ve skutečnosti nejsi zralý.

Drahokamy
- tygří oko,
- měsíční kámen,

4. čakra - srdeční

Kde se nachází
Uprostřed prsou ve výši srdce. Otvírá se směrem dopředu a dozadu.

Vlastnosti
- velkorysost,
- srdečnost,
- vroucnost pocitů nebo stud za city,
- kontakt, snaha po harmonii,
- překonání individuálního ega, čímž se teprve umožní nesobecká láska.

Nemoce z nedostatečné funkce
- alergie,
- přecitlivělost,
- rakovina,
- AIDS,
- Myalgická encefalomyelitida,
- poruchy imunitního systému,
- nemoci srdce a krevního oběhu

Základní princip
Odevzdanost, uzavřený člověk, přehnaně vysoké mínění o sobě, chuť přivlastňovat si co mi nepatří.

Funkce
Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak energie tří horních a tří spodních čaker navzájem pronikají. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, nalad.
Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry, i tehdy, když nás potká v „zakleté podobě smutku, bolesti, strach, s odloučení ze ztráty lásky, apod.

Disharmonická funkce
Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem: např. Rád bys dával a byl tu vždy pro druhé, nejsi však spojený se zdrojem lásky. Uvnitř – možná abys o tom věděl, aniž by sis to připouštěl – očekáváš za tuto všechnu „lásku“ uznání a jsi zklamaný, když všechno tvoje snažení není dostatečně hodnoceno.
Nebo se cítíš být mocný a silný a dáváš tuto sílu jiným, ale nejsi schopný sám přijímat lásku, otevřít se, abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkáš si možná, že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s „nadutým“ hrudníkem, znakem vnitřního obrnění obrany proti bolesti a útoku.

Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce čakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na náklonnosti ostatních. Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvlášť když jsi možná zase jednou měl tu odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti. Svým přátelským a vstřícným chováním kompenzuješ nedostatek lásky, kdy své přátelství rozděluješ spíš neosobním způsobem stejnou měrou všem, aníž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno „tvé srdce“, vyhneš se nebo se uzavřeš ze strachu před možným zklamáním.

Drahokamy
- růženín,
- turmalín,
- kalcit,
- nefrit,
- smaragd,

5. čakra - krční

Kde se nachází
Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu a dozadu.

Vlastnosti
- komunikace,
- vzájemná výměna vidění a zkušeností,
- aktivní sebevyjádření,
- citlivost pro prostor a formu,
- božská inspirace,
- zprostředkování vyšší moudrosti a poznání,
- regulace látkové výměny, tím také způsobu a rychlosti, jak přeměňujeme výživu v energii a jak tuto energii spotřebováváme,
- regulace výměny jódu a hospodaření se stupníkem v krvi a v tkáních.

Nemoce z nedostatečné funkce
- astma,
- bronchitida a enfyzém,
- bolesti v krku,
- záněty krčních mandlí,
- sluchové potíže,
- ušní šelesty,
- horní cesty trávicí soustavy,
- afty, žvýkání a zuby,
- mentální anorexie,
- roztroušená skleróza.

Základní princip
Rezonance s bytím, slabá vůle, postrádání jasného cíle a smyslu života, rozdrobenost, chuť pomlouvat, očerňovat a donášet.

Funkce
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace.
Pátá čakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přaní, myšlenky a názory a naše vnímání vnitřního světa.
Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci.

Disharmonická funkce
Když jsou blokovány energie tvé krční čakry, je rušeno porozumění mezi "hlavou" a "tělem". To se projevuje dvojím způsobem. Buď ti přijde zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevuješ své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeš ve své intelektualitě a racionalismu, upíráš svému pocitovému světu právo na existenci a připustíš si jen zcela určité pocity, které proniknou filtrem své vlastní sebe projekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu ti zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsi, a svobodně vyjadřovat své nejvnitrnější myšlenky a pocity. Místo toho se pokoušíš je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrýváš svoji skutečnou podstatu.

Nedostatečná funkce
Při nedostatečné funkci páté čakry upadáš do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit držíš se zpátky, jsi spíš plachý, tichý, uzavřený nebo mluvíš jen o důležitých věcech z tvého vnějšího života.
Když však přesto musíš projevit něco ze svého nitra, máš hned "knedlík" v krku a tvůj hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsi vůči ostatním nejistý a obáváš se jejich soudu. Proto se orientuješ silně na jejich mínění a často nevíš, co opravdu chceš. Nemáš přístup k poselství své duše ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové "ztuhnutí". Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíš svůj život a vyjadřuješ svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považuješ vnější svět.

Drahokamy
- akvamarín,
- tyrkys,
- chalcedon,

6. čakra - třetí oko

Kde se nachází
Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu a dozadu.

Vlastnosti
- intelektuální poznání,
- racionální myšlení,
- komplexní myšlení a poznání vnitřních souvislostí,
- božstvím inspirované myšlení,
- vyšší vhled, náhlá poznání,
- představivost,
- intuice,
- přístup k vnitřním pravdám odevzdaností

Nemoce z nedostatečné funkce
- tlakové bolesti hlavy,
- migréna,
- krátkozrakost, dalekozrakost, oční zákal,
- astigmutismus,
- zánět horních dýchacích cest u potíže s dutinami,
- výtok z nosu,
- zánět vedlejších nosních dutin.

Základní princip
Poznání, bytí, vkus, jemnocit, úroveň, intuice, uplatnění teoretických znalostí v praxi.

Funkce
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, pamětí a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému.
Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. "Třetím okem" jsme silou myšlenek propojeni s průběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přítomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina. Proces tvoření začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru přijme svůj první projevenou vibrační podobu.
Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové realitu na fyzické úrovni a staré rušit.

Disharmonická funkce
Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je "zatížení hlavou ". Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem: Tím, že se pokoušíš řídit vše rozumem, platí pro tebe jen takové pravdy, které ti zprostředkovaná tvé racionální myšlení. Tvé intelektuální schopností jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat, avšak chybí ti celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak k lehce intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké a nerealistické.
Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně ladně otevřená mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání.
Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i "uzemnění") a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se muže stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se tvými vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je povazuješ za jedinou skutečnost, promítáš je do vnějšího světa a ztrácíš vztah k realitě.

Nedostatečná funkce
Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určuji materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavě a neužitečné.
Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti.V náročných situacích ztrácíš pak lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Ponuky zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí Šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses díval více dovnitř a poznat i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem. V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.

Drahokamy
- lapis,
- sodalit,
- indigově modrý safír,

7. čakra - korunní

Kde se nachází
Nachází se nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otvírá se nahoru.

Vlastnosti
- vnitřní zrak,
- koncentrace na podstatné,
- proniknutí hmoty božským světlem,
- rozplynutí hranic,
- odevzdanost,
- sjednocení - co jsme dříve chápali intelektem, později intuicí, je nám již nyní jasné.

Nemoce z nedostatečné funkce
- deprese,
- Parkinsonova nemoc,
- schizofrenie,
- epilepsie,
- senilní demence,
- poruchy spánku.

Základní princip
Čiré bytí.

Funkce
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které záři bilým zlatě třpytivým světlem. Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra, je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všedi ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje.
Je to místo, kde jsme "doma". Odtud začala naše cesta Životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé (korunní) Čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme.
Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdaností. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se "nádobou". Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čarách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie. Její „květ" se vyklene a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Disharmonická funkce
jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množstvír zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem. Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeš duchovním pravdám, můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že se máš obrátit víc dovnitř. Možná pocítíš i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrtí.
Zkusíš možná potlačit tyto nepříjemné pocity „útěkem" do mnoha různých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, aby dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stadiu „přitáhnou" nemoc, která je přinutí ke klidu, Nevyslyšíš-li tato poselství, zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním „já".

Nedostatečná funkce
Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určuji materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavě a neužitečné.
Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti.V náročných situacích ztrácíš pak lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Ponuky zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí Šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses díval více dovnitř a poznat i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem. V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.

Drahokamy
- ametyst
- křišťál,

8. čakra

Nachází se asi deset centimetrů od temene hlavy směrem nahoru. Je to čakra spojující nás s ostatními dimenzemi, duchovními sférami. Když jsou sedmá a osmá čakra zharmonizovány, jsme schopni dostávat informace od svého ducha a ostatních duchovních bytostí.

9. čakra

Nachází se až mimo naši planetu. Rozpíná se mezi naší atmosférou a měsícem. Skrze tuto čakru jsme schopni vnitřním zrakem vnímat vše, co se děje na naší planetě.

10. čakra

Zasahuje až do sluneční soustavy a umožňuje nám čerpat informace z jejích zdrojů.

11. čakra

Také se jí říká galaktická, nám dává informace o vlivu hvězd na Zemi i vesmírné dění.

12. čakra

Zasahuje až mimo naši galaxii a spojuje nás s informacemi mimo náš vesmír.